Pravidla provozu jednoduše

Sdílejte s ostatními

Sama jsem se dostala do situace, kdy jsem se potřebovala naučit pravidla provozu jednoduše. Návodů na internetu je samozřejmě spousta, ale nic “pro blondýny”. Proto jsem se rozhodla sepsat tento jednoduchý přehled pravidel provozu, který má sloužit lidem, kteří se provozu bojí, nebo jsou začátečníci.

Obsah
Co je čemu nadřazeno
Základní pokyny policisty
Jaké typy semaforů rozlišujeme
Označená křižovatka 
Označená křižovatka s dodatkovými tabulemi
Neoznačená křižovatka
Přednost tramvaje
Kruhový objezd
Povolená rychlost v ČR
Důležité poznámky na závěr

Co je čemu nadřazeno

 1. Policista
 2. Semafory
 3. Svislé značení 
 4. Vodorovné značení

Základní pokyny policisty

 1. Stůj! – policista stojí čelem k vám a má rozpaženo.
 2. Pozor! – policista stojí čelem k vám a má zvednutou pravou ruku.
 3. Jeď! – policista stojí bokem k vám a jednou rukou mává.

Jaké typy semaforů rozlišujeme
Typ semaforu Ukázka Popis
Plné kruhové zelené světlo
 • Jedete rovně: máte přednost.
 • Odbočujete vpravo: dáváte přednost chodcům.
 • Odbočujete vlevo: dáváte vždy přednost protijedoucím vozidlům, chodcům a tramvajím v obou směrech.
Světlo se zelenou směrovou šipkou vlevo
 • Odbočujete vlevo: máte přednost.

Pozn. V případě, že by značka byla doplněna žlutým světlem ve tvaru chodce, dáváte přednost chodcům.

Signál s kombinovanou zelenou směrovou šipkou
 • Jedete rovně: máte přednost.
 • Jedete vpravo: máte přednost.

Pozn. V případě, že by značka byla doplněna žlutým světlem ve tvaru chodce, dáváte přednost chodcům.

Plné kruhové (červené/žluté) světlo společně s doplňkovou zelenou šipkou vpravo
 • Odbočujete vpravo: dáváte přednost vozidlům jedoucím ve volném (přímém) směru a také chodcům.
Plné kruhové (červené/žluté) světlo společně s doplňkovou zelenou šipkou rovně a doprava
 • Jedete rovně: dáváte přednost vozidlům jedoucím ve volném (přímém) směru.
 • Odbočujete vpravo: dáváte přednost vozidlům jedoucím ve volném (přímém) směru a také chodcům.
Vyklizovací zelená šipka
 • Odbočujete vlevo: máte přednost.

Pozn. tato značka je umístěna v protilehlém rohu.


Označená křižovatka 

Základní rozdělení značek:

Hlavní pozemní komunikace (má přednost před vedlejší)

 1. Hlavní pozemní komunikace
 2. Křižovatka s vedlejší pozemní komunikace

Vedlejší pozemní komunikace (musí dávat přednost hlavní)

 1. Dej přednost v jízdě
 2. Stůj, dej přednost v jízdě

Typ křižovatky Ukázka  Popis
Hlavní pozemní komunikace  Jste na hlavní pozemní komunikaci? Máte přednost před vozidly na vedlejší pozemní komunikaci!

 • Jedete rovně (červené vozidlo) – máte přednost.
 • Odbočujete vlevo (zelené vozidlo) – musíte dát přednost protijedoucímu (červené vozidlo).
Vedlejší pozemní komunikace  Jste na vedlejší pozemní komunikaci? Musíte dát přednost vozidlům jedoucím po hlavní komunikaci!

 • Jedete rovně (zelené vozidlo) dáváte přednost všem vozidlům na hlavní (na obrázku modrému vozidlu).
 • Odbočujete vlevo (žluté vozidlo) dáváte přednost všem vozidlům na hlavní (na obrázku modrému vozidlu) a musíte dát přednost protijedoucímu (zelenému vozidlu).

Označená křižovatka s dodatkovými tabulemi

U dodatkových tabulí rozlišujeme:

 1. Silnou čáru – hlavní pozemní komunikace 
 2. Slabou čáru – vedlejší pozemní komunikace
Typ křižovatky Ukázka  Popis
Označená křižovatka s dodatkovými tabulemi Nejdříve potřebuji určit, zda jsem na hlavní nebo na vedlejší a dále pak tvar dodatkové tabule.

Jste na hlavní:

 • Dáváte přednost zprava, tehdy kdy vozidlo zprava je také na hlavní pozemní komunikaci.
 • Dávám přednost protijedoucímu vozidlu, tehdy kdy protijedoucí vozidlo je na hlavní pozemní komunikaci.

Jste na vedlejší:

 • Dáváte přednost vozidlům jedoucím po hlavní komunikaci. 
 • Dáváte přednost zprava, tehdy kdy vozidlo zprava je také na vedlejší pozemní komunikaci.
Neoznačená křižovatka 
Typ křižovatky Ukázka  Popis
Neoznačená křižovatka Jako řidič vozidla z výhledu budete řešit tyto dvě věci:

 • Přednost zprava.
 • Přednost protijedoucímu vozidlu v případě odbočení vlevo.

Přednost tramvaje 
Typ křižovatky Ukázka  Popis
Kulatý semafor Odbočujete dolevadáváte přednost tramvaji.
Semafor se směrovou šipkou doleva  Odbočujete dolevamáte přednost .
Kombinová šipka rovně a doprava  

Odbočujete dopravamáte přednost. 

Vyklizovací šipka v protilehlém rohu křižovatky Odbočujete dolevamáte přednost.
Tramvaj, která křižuje váš směr Odbočujete doleva/doprava, anebo jedete rovně – dáváte přednost.

Platí v těchto případech:

– označené křižovatky,

– neoznačené křižovatky

– křižovatky s kulatým semaforem.

 

Odbočování vpravo na označené křižovatce Odbočujete dopravadáváte přednost.

Pozn. Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát řidič odbočující vpravo přednost v jízdě tramvaji.

Poznámky:
 • Pravidla pro jízdu křižovatkou pro řidiče vozidel i tramvají platí naprosto stejně.
 • Pokud tramvaj odbočuje zároveň s vámi a víme, že vedle ní nebude dostatečný prostor, tak ji dáváme přednost.
 • V případě, že najíždíte nebo se chystáte odbočit přes tramvajový pás má tramvaj vždy přednost.

Kruhový objezd

 1. Značka kruhové objezdu společně se značkou dej přednost v jízdě – dáváme přednost vozidlům, které jedou po kruhovém objezdu.
 2. Samostatná značka kruhové objezdu – vozidla jedoucí po kruhovém objezdu nám dávají přednost (tato situace se vyskytuje minimálně).
 •  bliká se jen, když se opouští kruhový objezd

Povolená rychlost ČR

 • Obec – 50 km/h
 • Mimo obec – 90 km/h
 • Silnice pro motorová vozidla – 110 km/h
 • Dálnice – 130 km/h
 • Na železničním přejezdu
  • Nebliká světlo  – 30 km/h
  • Bliká světlo – 50 km/h
 • Obytná zóna – 20 km/h

Důležité poznámky na závěr
 • Když nefunguje semafor (bliká žluté světlo nebo je semafor vypnutý), tak se řídíte značkami uvedenými nad semaforem. Když u semaforu žádné značení není, tak pravidly pro neoznačenou křižovatku.
 • Při odbočování vpravo i vlevo můžou mít zelenou chodci a vy jim musíte dát přednost. 
 • Při odbočení vlevo smí do křižovatky jenom jedno auto.
 • Přenosné svislé/vodorovné značení má přednost před svislými/vodorovnými značkami.
 • Pokud se blížíte k přechodu, kde někdo postává, tak raději zpomalte popřípadě zastavte.
 • Při výjezdu z obytné zóny, parkovišť, čerpacích stanic, odpočívadel, polí, výjezdu z areálu atd., dáváme přednost všem.
 • V případě, že jede sanitka a jsou tři pruhy, tak prostřední pruh uhýbá doprava.
 • Pozor na jednosměrku – nesmíte vjet do takto označených úseků.

Tento článek je pouze informativní a zákonná pravidla silničního provozu naleznete zde

Sdílejte s ostatními

Napsat komentář